Розглянемо правильне використання трьох  прийменників німецької мови:

📌In
📌Zu
📌Nach

🔸In – ми використовуємо тоді, коли йдемо в закрите приміщення або кудись, що має визначені межі

Ich gehe in das Haus
Ich gehe in den Park

in – ще використовуємо, коли рухаємося в країна, що в німецькій мові вживається з артиклем
Ich fliege in die Ukraine/ in die Schweiz

🔸Zu – ми використовуємо тоді, коли йдемо до якоїсь особи, відвідуємо події або (держані) установи

Ich gehe zu meiner Freundin
Ich gehe zum Konzert
Ich gehe zum Finanzamt

🔸Nach- використовуємо до країн, міст та напрямків

Ich fliege nach Deutschland
Ich fahre nach Lviv
Ich fahre nach Norden

Виняток
Ich fahre nach Hause – сталий вислів

📌Два нижчі варіанти є  також правильними:

Ich gehe zur Schule – маємо на увазі державну установі
Ich gehe in die Schule – маємо на увазі закрите приміщення