У німецькій мові так само як і в українській є однина та множина іменників. Для того, щоб створити множину існують певні правила.

 Однина — der SINGULAR Множина — der PLURAL

Для утворення множини в німецькій мові використовують суфікси, умлаут і артикль.

Розрізняють чотири типи утворення множини іменників залежно від суфікса

1 тип — суфікс-е

II тип — суфікс -еn

III тип — суфікс – er I

V тип — суфікс відсутній

УТВОРЕННЯ МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

а) Більшість іменників чоловічого роду утворює множину за допомогою суфікса — e з умлаутом, або без нього:
der Abend —  die Abende,
der Brief —  die Briefe,
der Zug —  die Züge.

б) Невелика група іменників чоловічого роду утворює множину за допомогою
суфікса — er і умлаута:
der Rand — die Ränder,
der Mann —  der Männer

в) За допомогою суфікса — (e)n утворюють множину:

  1. іменники що закінчуються на -e:

der Kollege- die Kollegen,
der Deutsche- die Deutschen,
der Knabe- die Knaben.

  1. іменники які раніше мали суфікс -e:

der Bär- die Bären,
der Mensch- die Menschen,;

  1. іменники іншомовного походження з суфіксами — ist, – ent, -at, -nom,- soph, -log, – (e)-graph (-graf) та інші:

der Abiturient-die Abiturienten ,
der Soldat -die Soldaten,
der Philologe- die Philologen

г) Без суфікса утворюють множину іменники чоловічого роду, які в однині закінчуються на-er, -el, -en:
der Wagen- die Wagen,
der Lehrer- die Lehrer.

У деяких із них кореневий голосовий приймає умлаут:
der Vater- die Väter.