В Німеччині розрізняють брутто-зарплату (Bruttolohn) і нетто-зарплату (Nettolohn).

Брутто-зарплата – це повна заробітна плата, вказана в трудовому договорі. З цієї суми відраховуються різні внески, а саме у пенсійний фонд, на страхування по безробіттю, на медичне страхування. Окрім того, вираховуються податки, розмір яких залежить від вашого податкового класу.

Нетто-зарплата – це остаточна сума заробітної плати, яку ви отримуєте після вирахування всіх внесків і податків.

Окрім вирахувань, які знімаються із працівника окрема сума ще платиться безпосередньо роботодавцем в системі соціального забезпечення. Крім цього, роботодавець додатково платить за страхування від нещасних випадків.