Perfekt – минулий розмовний час, який утворюється за допомогою дієслів

– haben або
– sein і
– Partizip II основного дієслова.

Haben або sein змінюються за особами (ich habe, du hast … ich bin, er ist …) або числами, а Partizip II не зазнає жодних змін.

Partizip II утворюється з дієслова.

Розрізняють правильні та неправильні дієслова.

Partizip II правильних дієслів

Загальне правило

ge- + корінь дієслова + -t
kochen – gekocht

Окрім загального правила, є ще винятки:

1. Дієслова, що закінчуються на -t, -d
ge- + корінь дієслова + -et
arbeiten – gearbeitet

2. Дієслова, що закінчуються на – ieren
корінь дієслова + -t
reparieren – repariert

Partizip II неправильних дієслів

Загальне правило

ge- + змінений корінь дієслова + -en/-t
springen (sprung) – gesprungen
wissen (wuß) – gewußt

Отож, будуємо речення в минулому часі та пам’ятаємо, що кожне речення має мати haben або sein і Partizip II

Я читала =
Ich habe gelesen

Він їздив =
Er ist gefahren

Неправильні дієслова  та багато іншої інформації можна завантажити у Базі знань

А ви вже вивчили 200 найбільш вживаних німецьких слів? Якщо ні, то швиденько завантажуйте та вчіть