Фундаментом кожної мови є алфавіт. Німецький алфавіт дуже легкий до вивчення і складається з 26 літер і чотирьох додаткових звуків, яких в українській мові немає.

Правила читання у німецькій мові дуже легкі, подібні до української мови. Є тільки декілька правил, які потрібно засвоїти і можна з легкістю все читати.

У таблиці вказані всі німецькі букви і пояснення до їх читання.

Алфавіт Вимова Назва літери Роз`яснення
Aa [a:] [aː] читається як українська літера «а» – Anton, der Apfel
Bb [b] [beː] як «б» –  das Bad, das Bild
Cc [k] [t͡seː] як «к» – das Café, der Computer

поєднання ck читається також як «к» – die Ecke, die Decke

поєднання ch читається як «х» – ich, acht, das Buch

Dd [d] [deː] читається як «д» – der Duft, das Dach
Ee [e:] [eː] читається як «е» – das Pech, das Recht

поєднання ei читається як «ай» – das Weib, leicht, nein, das Heim

Ff [f] [ɛf] читається як «ф» – die Farbe, die Fabrik
Gg [g] [geː] читається як «ґ» – das Programm, das Gold
Hh [h] [haː] на початку слова або корення читається як «х»

das Holz,  der Hut, die Krankheit

в середені слова після голосних  a, o, e, u  або в кінці слова не читається – der Lohn, der Zahn

Ii [i] [iː] читається як «і» – das Licht,  nicht

поєднання ie читається як подовжене «і» – die Liebe, die Miete

Jj [Ʒ] [jɔt] читається як «й» – ja, die Jacke, der Jogurt

в словах іноземного походження як «дж» – der Journalist, die Job, der Jocker

Kk [k] [kaː] читається як «к» – Karl, das Kabel, der Kakao
Ll [l] [ɛl] перед приголосними і в кінці слова читається як «ль» – der Kalk,  der Erfolg, Kassel

у всіх інших випадках – «л» – der Lift, die Lampe

Mm [m] [ɛm] читається як «м» – die Mutter, die Macht, der Migrant
Nn [n] [ɛn] читається як «н» – der Nachbar, die Nacht, das Nomen
Oo [o:] [oː] читається як «о» – die Note,  das Dock, die Folge
Pp [p] [peː] читається як «п» – die Pacht, der Pilot, das Paket
Qq [k] [kuː] читається як «кв» – das Quadrat, die Qualle, der Quarz
Rr [r] [ɛʁ] читається як «р» – die Rechnung, die Ruhe, die Werbung
Ss [z] [ɛs] перед приголосними і в кінці слова читається як «с»

der Atlas, ist, das Fest

перед голосними читається як «з»

die Sache, der Salat, die Sonne

поєднання sch читається як «ш» – die Schuhe, das Schach

поєднання sp i st на початку слова або на початку корення читається як «шп» і «шт» відповідно –  der Stul, die Sprache

Tt [t] [teː] читається як «т» –  die Tante, die Torte, der Tisch
Uu [u:] [uː] після букви «L» читається як «ю» – die Blume, das Blut, die Luft

у всіх інших випадках як «у» –  die Ukraine, der Kuchen

Vv [f] [faʊ] в запозичених словах читається як «в» – die Vase, der Vatican

в словах німецького походження як «ф» – der Vater, das Volk

Ww [v] [veː]  читається як «в» – das Wasser, der Wunsch, die Wut
Xx [ks] [ɪks] читається як «ікс»  – das Xenon, das Paradox
Yy [y:] [‘ʏpsilɔn] читається як «и» –  das Symbol, die Dynamik
Zz [ts] [t͡sɛt] читається як «ц» – das Zimmer, das Salz
Ää [ɛː] [ɛː] читається як «е» – die Männer, das Märchen

поєднання äu читаєтьяс як «ой» – die Häuser, die Bäume

Öö [øː] [øː] на початку слова читається як поєднання українських літер «о» і «е» – der Ökologe, der Ökonom

після приголосної  як «ьо» – der Löffel, Köln

Üü [y:] [y:] на початку слова читається як поєднання українських літер «у» і «е» –  die Übung, die Übernachtung

після приголосної  як «ю» – die Mühe,  der Müll

ß [s] [ɛs’t͡sɛt] читається як «с» –  die Straße, grüßen

Нижче подана таблиця, в якій на кожній літері алфавіту відповідає певна картинка. Отже, ми можемо вже вивчити 30 нових слів, якщо ви ще не знаєте з цієї таблиці.