Німецька мова, як і всі інші, має свої особливості. Я зібрала 9 націкавіших фактів, які дивують всіх. 

  1. 45% іменників в німецькій мові жіночого роду 
  2. Роди німецьких іменників зовсім не співпадають з родами українських іменників. Наприклад, das Buch – книга в німецький мові середнього роду, der Baum – дерево чоловічого роду, die Zeitschrift– журнал жіночого роду
  3. Всі іменники пишуться з великої букви – der Tisch – стіл,  die Tasche – сумка
  4. В німецькій мові дуже багато складних слів, які можуть складатися з трьох-чотирьох слів, а інколи і більше. Наприклад, die Tischlampe- настільна лампа, das Monatsende – кінець місяця, die Wortbildungsregel – правило створення слів,  das Bundesgesundheitsministerium – міністерство здоров`я землі (області), Die Sozialversicherungsnummer – номер соціального страхування. 
  1. Німецька мова – це друга в світі мова науковців
  2. Числівники в німецькій мові пишуться разом 238 –zweihundertachtunddreißig
  3. В числівниках завжди одиниці вимовляються перед десятками 21 – einundzwanzig – один і двадцять. 2345 – zweitausenddreihundertfünfundvierzig – дві тисячі триста п`ять і сорок  
  1. Два милих часу німецької мови не мають жодної відмінності в значенні контексту 1) Ich habe gemacht – я зробив 2) Ich machte – я зробив. Різниця полягає в тому, що перший використовує в усній мові, а другий в писемній
  1. Німецьке слово може мати 5 голосних букв поспіль  – die Bioeier – біояйця або ж 8 приголосних – die Geschichtsschreibung – написання історії-

Напишіть в коментарях, які цікаві факти про німецьку мову ви знаєте.