Будова речення в німецькій мові має свої особливості. Щоб правильно будувати речення, необхідно вивчити послідовність членів речення:

1. Wer?
2. Was macht?
3. Wem?
4. Wann?
5. Warum?
5. Wie?
7. Was?
8. Wohin?


Наприклад:
1. Er
2. gab
3. seiner Freundin
4. gestern Abend
5. zum Abschied
6. schnell
7. noch einen Kuss
8. auf dem Mund

Головне правило розповідного німецького  речення – це дієслово на другому місці, а суб’єкт (підмет) – завжди біля дієслова, перше або третє місце.

Інші члени речення можуть міняти своє місце. Наприклад:

Ich fahre morgen nach Berlin. Ich bin bis Freitag dort. Ich bin erst am nächsten Montag im Büro zu erreichen.

Речення складені правильно, але звучать не дуже гарно. Кожне речення починається з „ich“

В такому випадку краще створити так:

Morgen fahre ich nach Berlin. Dort bin ich bis Freitag. Erst am nächsten Montag bin ich im Büro zu erreichen.

Погляньте, що лише один із членів речення виноситься наперед, підмет переходить на третє місце, щоб бути біля присудка (дієслова), яке завжди залишається на другому місці.

Ось. таке легке та зрозумле пояснення будови речення я вам підготувала, надіюся, воно допоможить у подільшому вивчені німецької мови.