В німецькій діловій переписці дуже важливо дотримуватися структури  листа.

Завдяки правильній структурі одержувач одразу розуміє про що йдеться в листі і ви можете значно швидше отримати  відповідь. 

Всі німецькі листи побудовані за єдиною структурою, яка складається з:

 1. Відправник 
 2. Адресат 
 3. Тема листа 
 4. Місто, дата 
 5. Звернення
 6. Текст листа 
 7. Привітання 
 8. Підпис 
 9. Назва фірми
 10. Посада 

Важливо: 

Після зверненння завжди ставиться кома і текст листа починається з маленької літери. 

Намагайтеся не будувати дуже складних речень. 

Між зверненням та текстом, також між текстом та привітанням потрібно робити пропуски.  

 

СТРУКТУРА ЛИСТА 

 

 

Vormane, Name oder Firmenname             (Absender)

Straße Nr

PLZ Ort

 

Vormane, Name oder Firmenname             (Empfänfer)

Straße Nr

PLZ Ort

 Ort, Datum

Betreff                   (Worum geht es?)

 

Sehr geehrte Frau Koch/Sehr geehrter Herr Müller,                           (Anrede)

 

brieftext . 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,         (Grußformel)

 Liebentritt                      (Unterschrift)

Olga Liebentritt      

Buchhaltung

Allinderkoff GmbH

 

 

ОСЬ ПРИКЛАД  ДІЛОВОГО ЛИСТА 

 

 

Maxx & Co. GmbH

Berliner str 12

11111 Berlin

E-Mail: info@maxx.de

Tel: 03345 125345

 

Faxx GmbH

Hamburger str 12

22222 Hamburg

Berlin, 11.10.2018

Kontoklärung für Mötig Liane, Debitor 32001

 

Sehr geehrter Herr Bersich,

vielen Dank für die Rechnungen.

Für die Monate 01/2018 bis 03/2018 ist es aufgrund eines Programmfehlers zu einer Überzahlung in Höhe von insgesamt 3445,00€  gekommen.  Ich bitte um Überweisung des Gesamtbetrages iHv. 3445,00€  an die Maxx & Co. GmbH Berliner str 12 11111 Berlin, Bank – AlliorBank PKN TG, IBAN DE29 1001 0000 0000 0000 0000 00, BIC DEUTSCHL.

 

 

Mit freundlichen Grüßen,

Liebentritt

Olga Liebentritt

Buchhaltung

Faxx GmbH

Також офіційний лист може містити набагато більше інформації, яка стосується відправника.

Додається часто відповідальна особа, що стосується справи; номер справи; номер факсу.

У нижній частині листа додаються:

 • повна назва фірми
 • години роботи
 • сайт
 • номер банківського рахунку
 • ідентифікацій код та інше