Блакитна картка ЄС є дозволом на перебування, виданим однією з країн Євросоюзу, відповідно до програми ЄС щодо працевлаштування висококваліфікованих працівників.

Розрізняють два вида блакитних карт

 1. Блакитна картка без отримання дозволу
 2. Блакитна картка за дозволом

Блакитна карта без дозволу видається висококваліфікаційним спеціалістам, які мають іноземну освіту, яка визнається в ФРН.

Блакитна картка за дозволом видається для професій, на які існує попит. До таких професій відносяться лікарі (крім стоматологів), ІТ фахівці, інженери, вченині природничих наук, механіки, архітектори, дизайнери.

Згідно з § 2 абз. 1 або відповідно абз. 2 Положення про зайнятість у поєднанні з § 19а Закону про перебування іноземних громадян в Німеччині для отримання візи з метою отримання блакитної картки заявники повинні мати трудовий договір з відповідною заробітною платою та визнаний та відповідний до трудової діяльності диплом про вищу освіту. Тому Ви повинні мати німецький або визнаний іноземний чи аналогічний іноземний диплом про вищу освіту.
Інформацію про те, чи відповідає Ваш іноземний диплом німецькому або чи є рівноцінним, Ви можете перевірити у базі даних ANABIN, що є інформаційним порталом конференції міністрів у справах культів з питань визнання іноземних дипломів про освіту.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, то щодо визнання диплома Вам спочатку необхідно звернутися до центрального відомства з питань іноземної освіти (ZAB).

Розміри заробітних плат публікуються щорічно Федеральним Міністерством внутрішніх справ.

Станом на 2018 рік розмір заробітної плати для отримання Блакитної карти без дозволу становить від 52.000 євро на рік (4.333 євро брутто/місяць). Розмір заробітної плати з дозволом становить 40.560 євро на рік (3.380 євро брутто/місяць)

Для того, щоб отримама Блакитну карту необхідно зібрати такі документи:

 1. Закордонний паспорт + 2 копії (всіх сторінок, де є інформація)
 2. Інші дійсні закордонні паспорти та ті, термін дії яких вже закінчився + 2 копії (всіх сторінок, де є інформація)
 3. 2 формуляри візової заяви
 4. 3 фотографії
 5. Підписаний контракт або згода про прийом на роботу + 2 копії. Оригінал підписаного з роботодавцем контракту або письмової згоди про прийом на роботу, що містить інформацію про вид та зміст запланованої діяльності, її тривалість, кількість робочих годин, місце роботи та розмір оплати праці
 6. Підтвердження кваліфікації + 2 копії
 7. Підтвердження кваліфікації + 2 копії. Підтвердження кваліфікації (наприклад дипломи, сертифікати, трудова книжка) в оригіналі з перекладом та двома копіями, а також підтвердження про визнання Вашого диплому: → Чи прирівнюється Ваш іноземний диплом про вищу освіту до німецького та чи визнається Ваш вищий навчальний заклад у Німеччині, Ви можете перевірити у базі даних ANABIN: http://anabin.kmk.org/ – роздрукуйте інформацію стосовно Вашого вузу та спеціальності, вказаної у дипломі, та надайте при подачі документів у посольстві в двох екземплярах. Якщо Ваша спеціальність не відмічена пунктом entspricht (пер. відповідає) та/або вуз не занесений в базу даних в статусі H+, Вам потрібно спочатку подати запит на їх визнання до центрального відомства з питань іноземної освіти в Німеччині (ZAB – Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen). (http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-undberatungsstellen-in-deutschland.html). → Відповідність документів про професійну освіту до аналогічних німецьких має бути підтверджена компетентним відомством у Німеччині, яке займається визнанням професійної освіти. Докладну інформацію Ви можете знайти за адресою: anerkennung-in-deutschland.de
 8. Дозвіл для здійснення професійної діяльності (якщо необхідно) + 2 копії.
 9. Якщо дозвіл для здійснення професійної діяльності є необхідним (наприклад медицина, інженерія), то його або гарантію його отримання треба надати найпізніше в день отримання візи.
 10. Якщо стосується, поліс медичного страхування + 2 копії